• รับออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • รับออกแบบบรรจุภัณฑ์

รับออกแบบบรรจุภัณฑ์


รับออกแบบบรรจุภัณฑ์

บริษัท ไอดีกู้ด จำกัด (ID GOOD CO., LTD.)
บริหารงานภายใต้แนวคิด "เป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและใช้การออกแบบเป็นตัวขับเคลื่อนพัฒนา" โดยดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ให้บริการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตงานด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ ดีไซน์โดนใจตอบสนองกับแผนงานการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และตอบรับกับสื่อส่งเสริมการตลาดอย่างได้ผล คุ้มค่าคุ้มงบประมาณ เน้นงานคุณภาพภายใต้งบประมาณที่จำกัด เราดูและตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงขั้นตอนการผลิตให้กับลูกค้าแบบครบวงจรในที่เดียว บริการแบบ "One Stop Service" เพื่อส่งมอบงานบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกท่านโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตและรับออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์มานานกว่า 10 ปี ซึ่งเราให้บริการงานออกแบบดังต่อไปนี้....

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.logo-dd.com

ID line : idgood7
 

 

Packaging Design

Logo Design

Graphic Design

Booth, Kiost Design

Interior Design


ความหมายของบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ หมายถึงศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยด้วยต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม

จากความหมายข้างต้นพอสรุปได้ว่าบรรจุภัณฑ์นั้นหมายถึง การนำเอาวิทยาศาสตร์และศิลปะมาใช้เพื่อการบรรจุสินค้า และบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องปกป้องตัวสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีจากแหล่งผลิตจนถึงมือลูกค้าโดยไม่ให้ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์นั้น ๆ จะต้องมีต้นทุนของการผลิตที่ไม่สูงจนเกินไป

 

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบต้องคำนึงถึงศาสตร์และศิลป์สำหรับใช้แก้ปัญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของบรรจุภัณฑ์สองข้อคือ การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ที่ล้วนมีรายละเอียดที่ต้องคำนึงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อกำหนดในการออกแบบโครงการบรรจุภัณฑ์

·       ชนิดของวัสดุมีความเหมาะสม ป้องกันสินค้าได้ตลอดอายุการวางขาย

·       รูปแบบกลมกลืนสอดคล้องกับสินค้า

·       ขนาดพอดีและสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้

·       การขึ้นรูป การบรรจุ เปิด-ปิดสะดวก ไม่ยุ่งยาก

การออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์

            การออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์ คือ การออกแบบและการจัดวางรูปประกอบตัวอักษร ลวดลาย ถ้อยคำ เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ทางการค้า โดยใช้หลักวิชาการทางศิลปะ การจัดภาพองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้ผลงานมีความประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงามและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้


ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์

ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านการค้าสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเข้มแข็งด้านการจัดการตลาด หรือการพัฒนารูปแบบคงจึงยังไม่เพียงพอ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสงเสริม เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้มีความเข้มแข็งในการทำธุรกิจและขยายตลาด สิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกล่อง ถุง กระดาษ หรือหีบห่อ คือ รูปลักษณ์ภายนอกที่บรรจุผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพราะฉะนั้นการออกให้เหมาะกับสินค้าควบคู่กับการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี สวยงาม จะช่วยเพิ่มความน่าซื้อ และความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า เพิ่มเกรดราคาของสินค้า เพิ่มความน่าใช้งาน สะดุดตาและเพิ่มการตัดสินใจของผู้ซื้อผู้บริโภคได้บรรจุภัณฑ์มีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อผู้ผลิตสินค้า เนื่องจากบรรจุภัณฑ์สามารถทำหน้าที่ส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกันมีโอกาสลดต้นทุนสินค้าอันจะนำไปสู่ยอดกำไรสูงซึ่งเป็นเป้าหมายของทุกองค์กรในระบบการค้าเสรี

เจ้าของสินค้าที่ต้องการเพิ่มยอดขาย อย่างแรกที่ต้องมองคือหน้าตาของสินค้า คือบรรจุภัณฑ์นั้นเอง อย่างแรกของเจ้าของสินค้าต้องมองนั้นคือ การหาบริษัทที่รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ ว่าการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นมีคาราที่แพง หรือถูกคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไร และที่สำคัญคือความน่าเชื่อถือของบริษัทที่รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด

บริษัท ไอดีกู้ด จำกัด ของเรามีประสบการณ์ในการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์มากกว่า 10 ปี ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ท่านเลือกใช้บริการจากเรามีความแข็งแรงทนทาน สวยงามดึงดูดลูกค้า และที่สำคัญการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ของบริษัทเรามีราคาที่ถูกกว่าแน่นอน

ตัวอย่างงานรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของบริษัท ไอดีกู้ด จำกัด ID GOOD มีหลากหลายบริษัทที่ไว้วางใจการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเรา เพราะการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์คำนึงถึงสินค้าของลูกค้าเป็นหลัก ว่ามีความเหมาะสมกับสินค้านั้นๆ มากน้อยเพียงใด ชมภาพตัวอย่างงานรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้างล่างครับ


 

:: ตัวอย่างงานรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design ::

 

 


1. การป้องกัน (Protection) เช่น กันน้ำ กันความชื้น กันแสง กันแก๊ส เมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำ ด้านทานมิให้ผลิตภัณฑ์แปรสภาพไม่แต่ไม่ฉีกขาดง่าย ปกป้องให้สินค้าอยู่ในสภาพใหม่สดอยู่ในสภาวะแวดล้อมของตลาดได้ในวงจรยาว โดยไม่แปรสภาพขนานแท้และดั้งเดิม

2. การจัดจำหน่ายและการกระจาย (Distribution) เหมาะสมต่อพฤติกรรมการซื้อขายเอื้ออำนวยการแยกขาย ส่งต่อ การตั้งโชว์ การกระจาย การส่งเสริมจูงใจในตัว ทนต่อการขนย้าย ขนส่ง และการคลังสินค้า ด้วยต้นทุนสมเหตุสมผล ไม่เกิดรอยขูดขีด / ชำรุด ตั้งแต่จุดผลิตและบรรจุจนถึงมือผู้ซื้อ / ผู้ใช้ / ผู้บริโภค ทนทานต่อการเก็บไว้นานได้

3. การส่งเสริมการจำหน่าย (Promotion) เพื่อยึดพื้นที่แสดงจุดเด่น โชว์ตัวเองได้อย่างสะดุดตา สามารถระบุแจ้งเงื่อนไข แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อจูงใจผู้บริโภค เมื่อต้องการจัดรายการเพื่อเสริมพลังการแข่งขัน ก็สามารถเปลี่ยนแปลงและจัดทำได้สะดวก ควบคุมได้และประหยัด

4. การบรรจุภัณฑ์กลมกลืนกับสินค้าและกรรมวิธีการบรรจุ (Packaging) เหมาะสมทั้งในแง่การออกแบบและเพื่อให้มีโครงสร้างเข้ากับขบวนการบรรจุ และเอื้ออำนวยความสะดวกในการถือกลับบ้าน ตลอดจนการใช้ได้กับเครื่องมือการบรรจุที่มีอยู่แล้วหรือจัดหามาได้ด้วยอัตราความเร็วในการผลิตที่ต้องการ ต้นทุนการบรรจุภัณฑ์ต่ำหรือสมเหตุสมผล ส่งเสริมจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและอยู่ในทำนองคลองธรรมถูกต้องตามกฎหมายและพระราชบัญญัติต่าง ๆ

5. เพิ่มยอดขาย เนื่องจากในตลาดมีสินค้าและคู่แข่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลา หากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าใดได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี จะสามารถดึงดูดตาดึงดูดใจผู้บริโภคและก่อให้เกิดการซื้อในที่สุด รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต


หมวดหมู่

การรับรอง
Verified By QuinL
Super Verified Member
4th   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: ฝ่ายขาย
แผนก: ฝ่ายขาย
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: มีนาคม 2558
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(42)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: บริษัท ไอดีกู๊ด จำกัด (ID GOOD CO., LTD.)
สถานที่ตั้งบริษัท: 1 ซ.เอกชัย 104 ถ.เอกชัย บางบอน บางบอน 10150
ประเทศ/เขต: ไทย, กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: บริษัท ไอดีกู๊ด จำกัด (ID GOOD CO., LTD.)
ผู้ติดต่อ: ฝ่ายขาย
ที่อยู่: 1 ซ.เอกชัย 104 ถ.เอกชัย
ตำบล: บางบอน
อำเภอ/เขต: บางบอน
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10150
เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.:
โทรศัพท์: 02-1706821
โทรสาร: 02-1706822
มือถือ: 081-8707177 (ID Line: idgood7)
ไลน์ไอดี: idgood7
เว็บไซต์: www.logo-dd.com
อีเมล์: id_good@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.